Wednesday, April 27, 2011

DASAR ILMU SILAT SENI GAYONG

Salamun Alaikum,


7. HAKIKAT ILMU GAYONG

Hakikat Ilmu Gayong merupakan ilmu peringkat tertinggi dalam peringkat
pembelajaran ilmu Silat Seni Gayong. Ilmu yang berbentuk kerohanian dan mengajar
seseorang murid Gayong dengan Ilmu Ketuhanan peringkat tinggi (Iktikad Ahli
Sunnah Wal Jamaah ) yang merangkumi ilmu Mengenal Diri dan Mengenal Tuhan.
Ilmu ini teramat penting kerana ianya adalah ilmu akidah yang menjadi pegangan
seluruh mukmin sejati. Selain itu, murid Gayong akan dibimbing dengan ilmu dan
amalan untuk menghilangkan sifat – sifat hati yang tercela seperti dengki, tamak,
riak, taksub, ujub, sumaah dan sifat mazmumah yang lain dan digantikan dengan
sifat – sifat mahmudah.

Konsep kehambaan turut ditekankan agar murid Gayong sedar akan tugas dan
tanggungjawab sebenar mereka di muka bumi ini iaitu BERIBADAH kepada ALLAH
SWT dengan mengikut segala PERINTAHNYA dan meninggalkan segala
LARANGANNYA. Pada peringkat ini, silat dijadikan wadah untuk berdakwah dalam
usaha menarik masyarakat dan mewujudkan suatu jemaah yang kuat dan bersatu
padu. Dalam usaha ini, murid Gayong berpegang kepada konsep BERANI KERANA
 BENAR dalam menyeru masyarakat ke arah KEBAIKAN dan mencegah
KEMUNGKARAN.


WALLAHU A’LAM BISSOWAB…….

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...