Sunday, April 10, 2011

SUARA WARIS AMANAH - LEMBAGA WARIS AMANAH

Assalamualaikum wbt.Izinkan dipanjangkan maklumat berikut;

Lembaga Waris Amanah terbentuk atas wasiat sesuai dengan Peraturan 32(1) dan 32(2) Perlembagaan PSSGM. Peraturan 30 mengiktiraf adat istiadat dalam pemakaian rujukan peraturan berkaitan adat istiadat kerana ia membentuk sebahagian sumber rujukan Perlembagaan PSSGM.

Untuk makluman,Lembaga Waris Amanah terdiri daripada;

1. Waris Amanah Mutlak atau Waris Amanah Mahaguru(yang disebut dalam Perlembagaan sebagai Waris Amanah Silat Seni Gayong dan dibaca bersama dengan wasiat pewarisan Gayong); Waris Amanah Mutlak boleh melantik pengganti dan kuasa ini telah dirakam dalam Peraturan 32(2) yang mempunyai bidangkuasa sepertimana dalam wasiat dan melalui keluasan peruntukan 32(1) Perlembagaan.

2. Waris Amanah Gayong;Mereka yang dilantik oleh Waris Amanah Mutlak sebagai Ahli Lembaga Waris Amanah dengan kuasa adat tertentu tetapi bukan (atau tidak semestinya akan dilantik) sebagai pengganti Waris Amanah Mutlak.

3. Ahli Lembaga Waris Amanah; ahli atau murid Gayong yang dilantik sebagai ahli Lembaga Waris Amanah bagi tujuan menasihati Waris Amanah Mutlak (atau Pengerusi Lembaga Waris Amanah) dalam menjalankan amanah atau tanggungjawab yang diamanahkan, ahli Lembaga Waris Amanah tidak mempunyai kuasa atau hak adat tetapi bebas menguratarakan pendapat dalam mesyuarat Lembaga Waris Amanah.

Selepas kemangkatan arwah Dato' Mahaguru, hanya 3 orang Waris Amanah Silat Seni Gayong, mereka ialah arwah Cikgu Siti kalsom sebagai Waris Amanah Mutlak, arwah Haji Mohd Razali Salleh sebagai Waris Amanah dan arwah Dato' Haji Ahmad Lazim sebagai Waris Amanah. Mereka bertiga berhak melantik pengganti masing-masing sesuai dengan Peraturan 32(2) Perlembagaan.

Tanpa menolak wasiat lain (jika ada dan dapat dibuktikan), setakat ini ahli Lembaga Waris Amanah yang dilantik selepas arwah Waris Amanah Silat Seni Gayong meninggal dunia (tanpa melalui wasiat) ialah Cikgu Ahamad Ayazi bin Ramli sebagai pemegang amanah bagi pihak Cikgu Intan Rabiatul Adawiyah bt. Ahamad Ayazi (Cikgu Ahamad Ayazi akan memegang jawatan sebagai Ahli Lembaga Waris Amanah sehinggalah ke satu masa Cikgu Intan bersedia dan mampu untuk mengambil tanggungjawab tersebut).

Senarai keahlian lain yang bakal dipertimbangkan ada dibincangkan dalam Mesyuarat Lembaga Beradat Kebangsaan PSSGM, insya Allah jika tiba waktunya akan dimaklumkan.

Setakat ini sahaja yang dapat dimaklumkan.

Sekian.Bagi pihak
Lembaga Waris Amanah

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...